Iepirkuma procedūra “11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas  pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa” (identifikācijas Nr. RS/2023/4).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 20. februāris plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94884

Būvprojektu un Darbu daudzumu sarakstu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94884

Nolikums

Grozījumi nolikumā (07.02.2023.)

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem (07.02.2023.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA "Delta EM" (reģ. Nr. 40003524433).

Līguma summa: 371 100.99 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 24.03.2023.

Lēmuma datums: 16.03.2023.

20361862
Citi saziņas veidi