Iepirkuma procedūra “3.apakšstacijas Brīvības ielā 191 taisngrieža/vilces transformatoru nomaiņa, telpu atjaunošana” un “10.apakšstacijas Brīvības ielā 349A telpu atjaunošana un iekārtu nomaiņa” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “3.apakšstacijas Brīvības ielā 191 taisngrieža/vilces transformatoru nomaiņa, telpu atjaunošana” un “10.apakšstacijas Brīvības ielā 349A telpu atjaunošana un iekārtu nomaiņa” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (identifikācijas Nr. RS/2020/62).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 05. janvāris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49127

Nolikumu skatīt šeit.

1. projektēšanas uzdevuma pielikumi:

2. projektēšanas uzdevuma pielikumi:

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA " REM PRO" (reģ. Nr. 41503041904).

Līguma summa: 76085.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 22.02.2021.

20361862
Citi saziņas veidi