Iepirkuma procedūra “Alkometru tehniskā apskate, remonts, verificēšana un iegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Alkometru tehniskā apskate, remonts, verificēšana un iegāde” (identifikācijas Nr. RS/2021/8).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 01. marts plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51428

Nolikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "KJ SERVISS" (reģ. Nr. 40003634216).

Līguma summa: 50 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 15.03.2021. 

20361862
Citi saziņas veidi