Iepirkuma procedūra "Apakšstaciju detaļu piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Apakšstaciju detaļu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2020/14).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 03.jūnijs, plkst. 15:00
 
Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38585
 
Nolikumu skatīt šeit.
Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit. 
 

1. daļa

Līguma izpildītājs: SIA "BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRĪBA” reģ.Nr. 40003172209.

Līguma slēgšanas datums: 22.07.2020.

2. daļa

Līguma izpildītājs: SIA "ENERGOKOMPLEKSS” reģ.Nr. 40003856361.

Līguma slēgšanas datums: 23.07.2020.

20361862
Citi saziņas veidi