Iepirkuma procedūra “Augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšana”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru Augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšana (identifikācijas Nr. RS/2021/40).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 20. jūlijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59613

Nolikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA “Autex” (reģ.nr. 40003126695).

Līguma summa: 210021.38 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 20.09.2021.

Lēmuma datums: 11.08.2021.

20361862
Citi saziņas veidi