Iepirkuma procedūra “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2021/61).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 08. novembris plkst. 14.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64894 

Nolikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Pielikums.

Atbildes uz jautājumiem (22.10.2021.) skatīt šeit.

Grozījumus nolikumā skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (01.11.2021.) skatīt šeit.  

Atbildes uz jautājumiem (02.11.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (04.11.2021.) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “HEINEX” (reģistrācijas Nr. 41203027371).

Līguma summa: 84 263.16 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 06.01.2022.

Lēmuma datums: 15.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20361862
Citi saziņas veidi