Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa””

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas  pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”” (identifikācijas Nr. RS/2023/5).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 20. februāris plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95234

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95234

Nolikums

Grozījumi nolikumā (07.02.2023.)

Pielikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949).

Līguma summa: 9200.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.04.2023.

Lēmuma datums: 06.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi