Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”” (identifikācijas Nr. RS/2023/12).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 21. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96239

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96239

Nolikums

Grozījumi nolikumā (28.02.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (28.02.2023.)

Grozījumi nolikumā (09.03.2023.)

20361862
Citi saziņas veidi