Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”” (identifikācijas Nr. RS/2023/8).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 21. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95875

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95875

Nolikums

Grozījumi nolikumā (28.02.2023.)

Grozījumi nolikumā (09.03.2023.)

Pielikums (ar grozījumiem 28.02.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (28.02.2023.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949).

Līguma summa: 10 690.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.04.2023.

Lēmuma datums: 06.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi