Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa.”” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa.”” (identifikācijas Nr. RS/2023/14).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 17. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96243

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96243

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Atbildes uz jautājumiem (28.02.2023.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949).

Līguma summa: 11 495.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 15.05.2023.

Lēmuma datums: 27.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi