Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā.””

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā.”” (identifikācijas Nr. RS/2023/27).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 15. maijs plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99824

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99824

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

20361862
Citi saziņas veidi