Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības veikšana objektā “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra un Radio ielas krustojumam, Rīgā””

Iepirkuma procedūra Būvuzraudzības veikšana objektā “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra un Radio ielas krustojumam, Rīgā””

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības veikšana objektā “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra un Radio ielas krustojumam, Rīgā”” (identifikācijas Nr. RS/2022/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 9. februāris plkst. 14.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/69556  

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68279

Nolikums.

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Līguma izpildītājs: SIA “Isliena V” (reģ. Nr. 50002043631).

Līguma summa: 38 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 09.05.2022.

Lēmuma datums: 16.03.2022.

20361862
Citi saziņas veidi