Iepirkuma procedūra “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana” (identifikācijas Nr. RS/2023/21).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 19. aprīlis plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98341

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98341

Nolikums

Grozījumi nolikumā (04.04.2023.)

Pielikums (pēc grozījumiem 04.04.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (04.04.2023.)

Pielikums (atbildēm uz jautājumiem 04.04.2023.)

Finanšu piedāvajumu apkopojums

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar nepietiekamu konkurenci.

Lēmuma datums: 15.05.2023.

20361862
Citi saziņas veidi