Iepirkuma procedūra “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana” (identifikācijas Nr. RS/2023/32).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 6. jūnijs plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101385

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101385

Nolikums

Finanšu piedāvājuma apkopojums

20361862
Citi saziņas veidi