Iepirkuma procedūra “Elektroauto uzlādes stacijas Rīgā, Vestienas ielā 35 un Atgāzenes ielā 24A projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Elektroauto uzlādes stacijas Rīgā, Vestienas ielā 35 un Atgāzenes ielā 24A projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (identifikācijas Nr. RS/2023/58).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 4. oktobris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā

Nolikuma 5.un 6.pielikumu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā sadaļā "Dokumenti"

Nolikums

20361862
Citi saziņas veidi