Iepirkuma procedūra “Elektrobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7. autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Elektrobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7. autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2021/50).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 28. septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62387  

Nolikumu skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (06.09.2021.) skatīt šeit

Tehniskie noteikumi (1)

Tehniskie noteikumi (2)

Tehniskie noteikumi (3)

Grozijumus nolikumā (16.09.2021.) skatīt šeit.  

Atbildes uz jautājumiem (20.09.2021.) skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (22.09.2021.) skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (23.09.2021.) skatīt šeit

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit

Līguma izpildītājs: SIA “REM PRO” (reģ.Nr. 41503041904) .

Līguma summa: 96 381.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.11.2021.

Lēmuma datums: 13.10.2021.

 

 

 

20361862
Citi saziņas veidi