Iepirkuma procedūra “Industriālo tīkla iekārtu ar 5G atbalstu piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Industriālo tīkla iekārtu ar 5G atbalstu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2023/19).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 30. marts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97504

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA "Cadence" (reģ. Nr. 40103520245).

Līguma summa: 231 518.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.04.2023.

Lēmuma datums: 06.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi