Iepirkuma procedūra "Kontakttīkla pārbūve 1.tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru Kontakttīkla pārbūve 1.tramvaja maršrutā Slokas ielā posmā no A. Grīna bulvāra līdz Kuldīgas ielai” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2021/21).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 26. aprīlis plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54767

Nolikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “Moduls Engineering” (reģ. nr. 40003239050).

Līguma summa: 49 500.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 07.06.2021.

20361862
Citi saziņas veidi