Iepirkuma procedūra “Par abrazīvo materiālu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par abrazīvo materiālu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2020/2).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 04.marts, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “DKM Group” reģ.Nr. 40103967292.
Līguma slēgšanas datums: 17.04.2020.
20361862
Citi saziņas veidi