Iepirkuma procedūra “Par akumulatoru piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par akumulatoru piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/19).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 04.jūnijs, plkst. 15:00.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "Latakko" reģistrācijas Nr. 40003219834

Līguma slēgšanas datums: 06.09.2019.

20361862
Citi saziņas veidi