Iepirkuma procedūra “Par apdrošināšanas brokera pakalpojumu nodrošināšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par apdrošināšanas brokera pakalpojumu nodrošināšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/41).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 21.oktobris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers" reģistrācijas Nr. 40003438358

Līguma slēgšanas datums: 21.11.2019.

20361862
Citi saziņas veidi