Iepirkuma procedūra "Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr. RS/2020/65).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 28. decembris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49442

Nolikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Iepirkuma procedūra pārtraukta ņemot vērā, ka ir noslēgts līgums atklāta konkursa “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” (ID Nr. RS/2020/38) ietvaros.

20361862
Citi saziņas veidi