Iepirkuma procedūra „Par atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Par atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā” (identifikācijas Nr. RS/2019/30).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 12.augusts, plkst. 15:00.

Nolikumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA "GETLIŅI EKO" reģistrācijas Nr. 40003367816

Līguma slēgšanas datums: 26.08.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi