Iepirkuma procedūra "Par autobusu motoru cilindru galvu remonta pakalpojumu nodrošināšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,

tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Par autobusu motoru cilindru galvu remonta pakalpojumu nodrošināšanu” (identifikācijas Nr. RS/2020/9).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 15.maijs, plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1706

Nolikumu skatīt šeit.

1. un 3. pielikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “QUALIMOTOR” (reģ.Nr. 40003330438).

Līguma slēgšanas datums: 02.06.2020.

20361862
Citi saziņas veidi