Iepirkuma procedūra “Par autobusu motoru cilindru galvu remonta pakalpojumu nodrošināšanu"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par autobusu motoru cilindru galvu remonta pakalpojumu nodrošināšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/13).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 15.maijs, plkst. 14:00.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

1. un 3. pielikumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “QUALIMOTOR” reģistrācijas Nr. 40003330438

Līguma slēgšanas datums: 12.06.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi