Iepirkuma procedūra “Par brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/55).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 10.janvāris, plkst. 13:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit.

Jauno transportlīdzekļu sarakstu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeit un šeit.

Līguma izpildītājs: AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409

Līguma slēgšanas datums: 30.01.2020.

20361862
Citi saziņas veidi