Iepirkuma procedūra “Par ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbiem”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru „Par ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbiem” (identifikācijas Nr.RS/2016/13).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 25.jūlijs, plkst. 14.00. 

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.

Noteikumus skatīt šeit.

 

Informāciju par pieņemto lēmumu lasiet šeit.

Līgumu skatiet šeit.

 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece R.Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi