Iepirkuma procedūra “Par dzeramā ūdens piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par dzeramā ūdens piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2020/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 11.marts, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “Venden” reģ.Nr. 40003325121.
Līguma slēgšanas datums: 31.03.2020.
20361862
Citi saziņas veidi