Iepirkuma procedūra „Par eļļu un smērvielu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Par eļļu un smērvielu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/32).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 21.augusts, plkst. 15:00.

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeitšeitšeit, šeit, šeit un šeit.

80001919
Citi saziņas veidi