Iepirkuma procedūra “Par juridisko pakalpojumu sniegšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par juridisko pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/7).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 1.aprīlis, plkst. 14:15.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns", reģ. Nr. 90000816224

Līguma slēgšanas datums: 12.04.2019.

 

20361862
Citi saziņas veidi