Iepirkuma procedūra “Par kabeļu līniju detaļu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par kabeļu līniju detaļu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/37).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 26.septembris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA", reģistrācijas Nr. 40003012798.

Līguma slēgšanas datums: 10.10.2019

20361862
Citi saziņas veidi