Iepirkuma procedūra "Par kabeļu trašu izbūvi elektronisko kontroles iekārtu elektrības pieslēgumiem"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Par kabeļu trašu izbūvi elektronisko kontroles iekārtu elektrības pieslēgumiem” (identifikācijas Nr. RS/2020/33).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 31. augusts plkst. 10:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43699

Nolikumu skatīt šeit.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Pamatojums - ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, konstatēja, ka iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” 6.pozīcijai nav norādīts plānotais materiālu apjoms un 19.pozīcijai norādīts neprecīzs apjoms, ir nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” formā, lai pretendentiem būtu skaidri saprotami tāmes aizpildīšanas principi.

Ņemot vērā augstāk norādīto un pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikuma 25.1.punktu, kas paredz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru “Kabeļu trašu izbūve elektronisko kontroles iekārtu elektrības pieslēgumiem” (ID Nr. RS/2020/33).

20361862
Citi saziņas veidi