Iepirkuma procedūra “Par kancelejas un biroja preču piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par kancelejas un biroja preču piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/50).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 27.novembris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: CHARLOT LV SIA, reģistrācijas Nr. 40203219678

Līguma slēgšanas datums: 20.12.2019.

20361862
Citi saziņas veidi