Iepirkuma procedūra “Par karbamīda (Ad Blue) šķidruma piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par karbamīda (Ad Blue) šķidruma piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/52).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 06.janvāris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "CrossChem", reģistrācijas Nr. 40003888244

Līguma slēgšanas datums: 04.02.2020.

20361862
Citi saziņas veidi