Iepirkuma procedūra “Par krāsaino metālu izstrādājumu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par krāsaino metālu izstrādājumu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/38).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 08.oktobris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "SP TEH" reģistrācijas Nr. 40003613587

Līguma slēgšanas datums: 23.10.2019.

20361862
Citi saziņas veidi