Iepirkuma procedūra “Par krāsu un krāsošanas materiālu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par krāsu un krāsošanas materiālu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/23).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 16.jūlijs, plkst. 15:00.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104791, e-pasts: alena.kamisarova@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.  

Līguma izpildītājs: SIA "RAGS" reģistrācijas Nr. 40003133752

Līguma slēgšanas datums: 28.08.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi