Iepirkuma procedūra “Par parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/56).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 06.janvāris, plkst. 14:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “Konsultatīvā sabiedrība "CONVENTUS".

Līguma slēgšanas datums: 29.01.2020.

20361862
Citi saziņas veidi