Iepirkuma procedūra “Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta attīstības programmas 2019.-2023.gadam finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta attīstības programmas 2019.-2023.gadam finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/27).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 11.jūlijs, plkst. 15:00.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104791, e-pasts: alena.kamisarova@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.  

Līguma izpildītājs: SIA "Konsorts" reģistrācijas Nr. 40003209785

Līguma slēgšanas datums: 24.07.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi