Iepirkuma procedūra “Par RP SIA ”Rīgas satiksme” laikraksta „Rīgas Satiksmes Darbinieks” izdošanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par RP SIA ”Rīgas satiksme” laikraksta „Rīgas Satiksmes Darbinieks” izdošanu” (identifikācijas Nr. RS/2019/54).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 8. janvāris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"” reģ.Nr. 40103037514.
Līguma slēgšanas datums: 18.02.2020.
20361862
Citi saziņas veidi