Iepirkuma procedūra “Par saimniecības preču piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Par saimniecības preču piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2020/29).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 25. augusts plkst. 15:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42216

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit.

1. un 3. pielikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (14.08.2020.) skatīt šeit.

1. un 3. pielikumu pēc grozījumiem (14.08.2020.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

 

Līguma izpildītājs: SIA “MAYERI PROFESSIONAL”, (reģ.Nr.44103033190).

Līguma slēgšanas datums: 08.10.2020.

 

Līguma izpildītājs: SIA “DEPO DIY”, iepirkuma 1.daļa (reģ.Nr.50003719281).

Līguma slēgšanas datums: 02.10.2020.

 

Līguma izpildītājs: SIA “A-Birojs”, (reģ.Nr.40003972121).

Līguma slēgšanas datums: 30.10.2020.

20361862
Citi saziņas veidi