Iepirkuma procedūra “Par saimniecības tīrīšanas līdzekļu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par saimniecības tīrīšanas līdzekļu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/36).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 30. septembris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Grozījumus skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeit un šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA “Prāna Ko”, reģistrācijas Nr. 40003277283 (1.daļa).

Līguma slēgšanas datums: 18.10.2019. 

Iepirkuma procedūras 2.daļa pārtraukta neprecīzas Tehniskās specifikācijas dēļ.

20361862
Citi saziņas veidi