Iepirkuma procedūra “Par stikla šķiedras izstrādājumu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par stikla šķiedras izstrādājumu piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/20).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 11.jūnijs, plkst. 15:00.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "CVG" reģistrācijas Nr. 50103269161

Līguma slēgšanas datums: 01.08.2019.

20361862
Citi saziņas veidi