Iepirkuma procedūra „Par stiprinājumu piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Par stiprinājumu piegādi(identifikācijas Nr. RS/2019/31).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 12.augusts, plkst. 15:00.

Nolikumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA “TRIGERS”, reģistrācijas Nr. 40103971090.

Līguma slēgšanas datums: 20.09.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi