Iepirkuma procedūra “Par sūcinātu koka gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par sūcinātu koka gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/33).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 04.septembris, plkst. 15:00.  

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "Alegro" reģistrācijas Nr.41203003138

Līguma slēgšanas datums: 25.09.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi