Iepirkuma procedūra „Par tramvaja T-3A, T-3M durvju piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu “Par tramvaja T-3A, T-3M durvju piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/25).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 16.jūlijs, plkst. 15:00.

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104791, e-pasts: alena.kamisarova@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

Rasējumus skatīt šeit - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4647, 48, 49, 50, 51, 52.

Līguma izpildītājs: SIA "GENIKS" reģistrācijas Nr. 40003412289

Līguma slēgšanas datums: 16.08.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi