Iepirkuma procedūra “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi”.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi(identifikācijas Nr. RS/2020/45).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 02. novembris plkst. 15:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46140

Nolikumu skatīt šeit.

Grozījumus nolikumā (23.10.2020) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (23.10.2020) skatīt šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem (27.10.2020) skatīt šeit un šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "MAYERI PROFESSIONAL", reģ. Nr.44103033190 (iepirkuma 1. un 2.daļa).

Līguma summa: 103 063.82 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 11.03.2021.

Līguma izpildītājs: SIA "Tehserviss", reģ. Nr. 40002055304 (iepirkuma 3.daļa).

Līguma summa: 10 707.50 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 08.02.2021.

20361862
Citi saziņas veidi