Iepirkuma procedūra „Par transportlīdzekļu vējstiklu mazgāšanas šķidruma piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Par transportlīdzekļu vējstiklu mazgāšanas šķidruma piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2019/29).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 24.jūlijs, plkst. 15:00.

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit. 

Grozījumus nolikumā skatīt šeit. 

Līguma izpildītājs: SIA "UNITED OILS LATGALE" reģistrācijas Nr. 40103180310

Līguma slēgšanas datums: 05.08.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi