Iepirkuma procedūra “Par zemsliežu riteņpāru apstrādes mašīnas Hegenscheidt MFD U2000-150 apkopi un remontu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkumu procedūru “Par zemsliežu riteņpāru apstrādes mašīnas Hegenscheidt MFD U2000-150  apkopi un remontu” (identifikācijas Nr. RS/2019/9).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 23.aprīlis, plkst. 14:00.  

Nepieciešamības gadījumā visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

Instrukciju iespējams saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Līguma izpildītājs: SIA "Alintek" reģistrācijas Nr. 40103437039

Līguma slēgšanas datums: 16.05.2019. 

20361862
Citi saziņas veidi