Iepirkuma procedūra ”Piecu 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Piecu 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”  (identifikācijas Nr. RS/2022/17).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 9. maijs plkst. 14.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80000

Nolikums.

1. daļas pielikumi.

2. daļas pielikumi.

3. daļas pielikumi.

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Līguma izpildītājs: SIA “RECK” (reģ. Nr. 40003500721), iepirkuma 1., 2. un 3.daļa.

Līguma summa: 78 690.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 06.06.2022.

Lēmuma datums: 18.05.2022.

20361862
Citi saziņas veidi