Iepirkuma procedūra “Ritošā sastāva remontam nepieciešamo palīgmateriālu piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru "Ritošā sastāva remontam nepieciešamo palīgmateriālu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2021/24).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 30. aprīlis plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55068

Nolikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

 

Iepirkuma 1.daļa

Līguma izpildītājs: SIA „Techpro” (reģ. Nr. 41503059910).

Līguma summa: 1083.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.10.2021.

Lēmuma datums: 15.09.2021.

Iepirkuma 2.daļa

Līguma izpildītājs: SIA „Techpro” (reģ. Nr. 41503059910).

Līguma summa: 1083.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 05.11.2021.

Lēmuma datums: 29.09.2021.

Iepirkuma 3.daļa

Līguma izpildītājs: SIA “Baltflex” (reģ.nr. 45403046687).

Līguma summa: 195.42 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.10.2021.

Lēmuma datums: 15.09.2021.

Iepirkuma 5.daļa

Līguma izpildītājs: SIA “Baltflex” (reģ.nr. 45403046687).

Līguma summa: 8419.29 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 10.11.2021.

Lēmuma datums: 29.09.2021. 

20361862
Citi saziņas veidi