Iepirkuma procedūra “Ritošā sastāva remontam nepieciešamo palīgmateriālu piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru "Ritošā sastāva remontam nepieciešamo palīgmateriālu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2021/24).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 30. aprīlis plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55068

Nolikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi